Na základě objednávky akciové společnosti Skanska jsme provedli revitalizaci skladové a dílenské haly v areálu půjčovny  v Praze Řeporyjích, která zahrnovala, demontáž původního opláštění trapézovými plechy včetně střechy, odstranění elektoinstalací. Bylo provedeno očištění základní konstrukce a nátěr, zakrytí střechy zateplenými panely Kingspan, vyrovnání kontrukčních prvků před montáží nového opláštění, nové príčky, oprava zednických konstrukcí, montáž plastových oken, montáž sekčních vrat s elektropohony a montáž posuvných vrat lakovny dílců, zabudování VZT odsávání lakovny s filtrací včetně ohřevu vzduchu, montáž nového vnějšího opláštění trapézovými plechy s povrchovou úpravou (Satjam), zateplení mezi vnějším a vnitřním opláštěním haly minerální izolací, provedena celková nová elektroinstalace s typovými rozvaděči a svítidly, malby, oprava a nátěr podlahy dvousložkovou hmotou se vsypem křemičitého písku.