Provedení postupné rekonstrukce sociálního zázemí administrativní budovy v Praze Řeporyjích proběhlo po etapách za plného provozu administrativní budovy. Byla provedena celková výměna rozvodů vody, elektro i kanalizace. Dále byly provedeny nové dlažby a obklady, Toalety byly osazeny moderními závěsnými záchody a pisoáry s automatickým splachováním. V těchto prostorách se našlo místo i pro bezbariérové spchové kouty. Změnou dispozice bylo dosaženo příjatelného prostředí pro zaměstnance společnosti.

Stav před zahájením rekonstrukce

Stav před zahájením rekonstrukce
Obrázek 3 z 8