Na základě výběru Naší společnosti, jako zhotovile, ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku jsme realizovali stavební práce, při provádění stavebních úprav stávající hasičské zbrojnice JSDH v Praze 8 – Ďáblice. Jednalo se o zvýšení výškového profilu garáže vynucenou pořízením modernější a rozměrnější hasičské techniky a další související požadované práce. Zahájili jsme rozebráním propadlé zámkové dlažby ve dvoře areálu zbrojnice, výměnou nevhodných podkladních vrstev pod zámkovou dlažbou. V interiéru budovy v garáži č.2 byla vybourána podlaha a bourací práce navázaly i v prostoru vjezdu do upravované garáže. Provedny byly také statické úpravy stávajících překladů pro rozšíření otvoru pro nová průmyslová garážová vrata. V objektu dále byla provedena oprava rozvodu vody po identifikaci místa úniku vody, vysoušení a sanace vlhkého zdiva, oprava obkladů a dlažby v koupelně zasažené opravou havarie vody. V 1.NP byla vybudována ložnice posádky předělením odpočinkové místnosti SDK příčkou se zabudovanými dveřmi s obložkovou zárubní. Provedeny úpravy elektroinstalace a VZT. Dále provedena montáž protipožárních bezpečnostních vstupních dveří a montáž dvoukřídlých prtipožárních dveří mezi gar. 1 A 2. do vybourabého otvoru. Výstavba nového oplocení s pojezdovou samonosnou bránou. Zabudován byl i nový zabezpečovací systém s kamerovým dohledem. Na závěr provedena montáž nových větších vrat garáže, pokládka průmyslové dlažby v garáži, výmalba celého objektu, pokládka balené asfaltové směsi před garáží a lokální oprava dotčené zeteplené fasády.

Bourací práce kladivem na bagru
« z 21 »