Pro privátního investora, jsme zrealizovali

celkovou rekonstrukci rodinného domu v Praze, Krči. Jedná se o změnu dispozic stávajícího objektu a přístavbu části domu. Stavbou dvou nadzemních podlaží vzniká navýšení podlahové plochy objektu a dům bude rozdělen na jednotlivé samostatné bytové jednotky. V rámci rekonstrukce je prováděno množství bouracích prací a provedeno statické zajištění prostor a vybouraných konstrukcí. Investor požaduje přesun přípojek a vybudování jímání deštových vod. Po rozvodu elektro, rozvodu  ZTI, budou prováděny zednické omítky, obklady, betonáže potěrů a provedení anhydritových podlah. Následně bude provedena kompletace elektro a ZTI. V přístavbě budou namotována nová plastová okna s izolačním trojsklem. Na závěr bude provedena rekonstrukce střechy a zhotovena nová zateplená fasáda.