Provedli jsme rekonstrukci objektu dílny v areálu společnosti Skanska a.s. v Praze Řeporyjích, která obsahovala demontáž střešní krytiny s asfaltových pasů, vyrovnávka podkladu střechy a montáž nové krytiny – hydroizolační asfaltové modifikované pasy, montáž klempířských prvků, celková rekonstrukce elektroinstalace včetně svítidel a dílenských typových rozvaděčů. Výměna stávajících dožilých oken REKORD za plastová okna s izolačním dvojsklem. Celková oprava interierových omítek. Výmalba. Nivelace podlahy. Realizace dvojsložkové lité podlahy se vsypem křemičitého písku – materiál SIKA. Demontáž starých dvojkřídlých vrat a montáž nových zateplených dvojkřídlých vrat.