Provedli jsme opravu chybně zhotovené fasády, včetně chemického čištění řas, u RD v obci Chyně. Majitel nemovitosti objednal opravu trhlin kontaktního zateplení fasádního pláště rodinného domu. Po konzultaci s výrobcem stavebních materiálů, jsme provedli opravu trhlin, zesílení armovací tkaniny a fasáda byla natažena novou strukturovanou silikonovou omítkou s biocidní přísadou s postupným rozkladem, která brání delší dobu napadení fasády řasou.

V dalším objektu, luxusní RD v obci Benice, jsme řešili zatékání do objektu kamenným obkladem fasády. Z důvodu degradace, při zatékání za obklad, postupným odmrzáním a odpadáváním segmentů obkladu, bylo rozhodnuto o sejmutí kamene zasažených stěn fasády. Otlučení podkladních vrstev omítek. Oprava izolace. Aplikace nových kompletních systémových vrstev, dle doporučení výrobce stavebních hmot a fasáda byla ukončena designovou omítkou. V interieru domu, jsme provedli deaktivaci a odstranění napadených stěn plísněmi, které jsme provedli ozónem, pomocí ozónového generátoru, který zajistil, jak likvidaci spór plísní, tak odstranění zápachu plísně. Závěrem byly zasažené prostory vymalovány nátěrem s obsahem přípravku proti další tvorbě plísní.

V dvorním traktu objektu Policie ČR, v Bartolomějské ulici, jsme realizovali na rekonstruovaném objektu, zateplení obvodových stěn, kontaktním zateplovacím systémem polystyrenem s aplikací požárních pasů minerální vatou. Použita byla závěrem probarvená, strukturovaná, silikonová pastovitá omítka.