V Praze 5, jsme pro privátního klienta, realizovali provedení přípojek k nově budovanému objektu mycího centra v ulici Jinonická. Dvě přípojky – vodovodní a plynová, byly stavěny za použití výkopu startovací a cílové jámy a technologie řízeného protlaku s protažením potrubí včetně signalizačního vodiče, pod frekventovanou komunikací, která takto zůstala částečně průjezdná. Po dokončení propojení přípojky vody a plynu, ukončených ve vodoměrné šachtě a pilířku HUP, došlo v trasách odhalených přípojek zapískování odhaleného potrubí, označení signální folií. Výkop v komunikaci byl zasypán k hutnění vhodným materiálem a po vrstvách upěchován. Závěrem jsme provedli betonáž podkladní vrstvy a pokládku asfaltového krytu vozovky.

Zbývající přípojky kanalizace a elektro, umístěných situačně na okraji pozemku stavby jsou zhotoveny klasicky, výkopem, většinou ručním, vzhledem k velkému množství křížení s ostatnímy sítěmi uloženými v trase přípojek.

Stav před zahájením prací, postavené značky DIO

Obrázek 1 z 25