Pro privátního investora jsme provedli v roce 2023 a 2024, výstavbu rodinného domu, na parcele v Praze 4. Jedná se o stavbu částečně železobetonové konstrukce a částečně vyzdívanou keramickými broušenými cihlami. Stropní konstrukce, tvoří monolitická železobetonová konstrukce. Dům je zateplen kontaktním zateplovacím systémem s minerálním izolantem se zápustnou montáží kotev , které kryjí zátky MW. Střecha tepelně izolována polystyrenem, se spádovými klíny a provedena kotvená povlaková krytina. Oplechování klempířských prvků, v barvě hliníkových oken. Na parcele již byla příprava na napojení sítí, bylo provedeno připojení na tlakovou kanalizaci, instalována nádrž na dešťovou vodu s vsakovací retenci a přepadem do dešťové kanalizace. V interiéru je instalováno podlahové vytápění, rekuperace, klimatizační jednotky. O teplo se stará tepelné čerpadlo. Elekroinstalace je provedena s přípravou na připojení fotovoltaické elektrárny s panely na ploché střeše. Obklady jsou provedeny velkoformátovou dlažbou a obkladem. Omítky nakonec investor vybral vápenosádrové, tyto byly provedeny strojně. Dokončovací práce momentálně probíhají.