Na této akci byla provedena demolice částečným ručním rozebráním a následně strojní bourání zvětralé a rozpadlé části hřbitovní zdi. Výkop základových pasů. Zalití základů betonem s vyvedením uložené ocelové armatury pro fixaci zdi ze ztraceného bednění. Výstavba zdi z betonových prolévacích tvárnic ztraceného bednění krytou zákrytovými deskami. Úprava a oprava stávajících degradovaných částí zdí, vyklínování, plentování, spárování zdiva. Postupné odbourání části opěrné zdi a postupná zpětná dozdívka z plných cihel a nahození omítkou. Úprava terénu a vybudování nových chodníků vydlážděných zámkovou dlažbou.

Stav zdiva před zahájením prací

Obrázek 1 z 22