V rámci soutěže o veřejnou zakázku jsme uspěli a realizovali úpravu prostoru bývalého skleníku, demolovaného v minulosti, v zahradě – Střediska výchovné péče v Dobřichovicích. Provedeny úpravy terénu a podloží , vybudování podkladních vrstev a následné položení skladby ze zámkové dlažba a zatravňovacích panelů komunikace a parkoviště pro zaměstnance. Vznikla také příjezdová komunikace k řadovým garážím v zadním traktu objektu.

« z 16 »